LEDENVERGADERING op MAANDAG 14 MEI 2018.

locatie: handbalkantine Tornado parklaan 1  HHW  20.00 uur 

Agenda :jaarvergadering 2018

opening.

- vaststelling agenda

- notulen jaarvergadering 2017

- Jaarverslag  secretaris

- jaarverslag  jeugdcommissie

- Jaarverslag wedstrijdcommissie

- Jaarverslag penningmeester

                  + jaarrekening 2017

                  + begroting 2018 / 2019 / 2020

                  + verslag kascontrolecommissie

                  + verkiezing kascontrolecommissie

-contributie voorstel 2019.

PAUZE

- Schema van aftreden / herkiesbaarheid  bestuur en commissie leden.

- Viswaterrechten alleen voor leden HSV-VIOD  Heerhugowaard.

- Noodoproep commissieleden.

- Rondvraag

sluiting

 

Gepost in Actueel