Boetebedragen

Overtredingen, feitnummers en boetebedragen per 01-01-2012

Vissen in het binnenwater met beroepsvistuigen zonder akte (stroperij):
H 643 a met één vistuig € 190
H 643 b met twee of meer vistuigen € 280

Vissen in het binnenwater zonder schriftelijke toestemming (vergunning) van de visrechthebbende:
H 645 a met één of twee hengels € 120
H 645 b met één peur € 190
H 645 c met meer dan twee hengels € 280
H 645 d met twee of meer peuren of met andere toegestane vistuigen € 280

Niet op eerste vordering ter inzage afgeven van:
H 647 a een geldige akte en/of schriftelijke toestemming (vergunning) van de visrechthebbende bij het gebruik van beroepsvistuigen € 85
H 647 b schriftelijke toestemming (vergunning) bij het gebruik van één of meer hengels of peuren € 85
H 647 c huurovereenkomsten en andere documenten € 85

Niet toegestaan vistuig:
H 648 vissen met een niet toegestaan vistuig *

Toegestaan vistuig dat niet aan de voorwaarden voldoet:
H 650 a bij het vissen met één of twee toegestane vistuigen € 240
H 650 b bij het vissen met meer dan twee toegestane vistuigen *

Vissen in gesloten tijd (van 1 april tot en met 31 mei) met:
H 652 a een hengel geaasd met in deze periode verboden aas € 85
H 652 b een staand net € 240
H 654 vissen tijdens de door de minister vastgestelde periode in een door hem aangewezen water € 85
H 656 tussen 2 uur na zonsondergang en 1 uur voor zonsopgang € 85

Stuw/vispassage:
H 660 vissen in de Neder-Rijn, Maas, Lek of Overijsselse Vecht binnen een afstand van 75 meter stroomafwaarts van een stuw, in een bij een stuw aangebrachte vispassage of binnen een straal van 25 meter voor de bovenmond van deze vispassage € 120

Voorhanden hebben vistuigen op of in de nabijheid van enig binnenwater:
H 662 a van een vistuig dat op dat moment op dat water niet gebruikt mag worden € 85
H 662 b van één of twee hengel(s) terwijl je geen toestemming (vergunning) hebt om daar te vissen € 85
H 662 c van één peur of meer dan twee hengels terwijl je geen toestemming (vergunning) hebt om daar te vissen € 120
H 662 d een ander toegestaan vistuig zonder te beschikken over een akte en/of de vereiste toestemming (vergunning) van de visrechthebbende € 240
H 662 e van een niet toegestaan vistuig *

Levend aas: H 664 vissen in kust- of binnenwater met een levende vis als aas € 340

Minimum maten en gesloten tijden (vis):
H 666 ondermaatse vis niet direct terugzetten *
H 668 vis niet direct terugzetten in een voor die soort geldende gesloten tijd *
H 670 voorhanden hebben van gerookte paling kleiner dan 25 cm *

Valse naam / identificatieplicht:
D 515 een valse naam, voornaam, geboortedatum, ect. opgeven € 330
D 517 niet voldoen aan de verplichting om een identiteitsbewijs ter inzage aan te bieden *

* Bedrag wordt vastgesteld door de Officier van Justitie

Gepost in Vispas

Heerhugowaard heeft een aantrekkelijke hoeveelheid prachtige viswateren. Bijna iedereen heeft hier wel water in de buurt van huis. Dat kan een poldersloot zijn, onze mooie stadsgrachten, vijvers of een plas. In bijna al die wateren zwemt vis en in deze wateren mag worden gevist met een vergunning van Hengelsportvereniging Vissen Is Ons Doel (HSV VIOD).

Onze vereniging, die zo`n 1.500 leden telt, zorgt voor het beheer van de visstand in al deze wateren. Voor iedere visser - of het nu een snoek(baars)- of karpervisser is, een vliegvisser of gewoon een visser die voor z`n rust komt - heeft Heerhugowaard uitstekende mogelijkheden.

HSV VIOD is lid van Sportvisserij NoordWest Nederland en wordt ondersteund door Sportvisserij Nederland. Dankzij het lidmaatschap van deze organisaties is het voor onze leden ook mogelijk om op zeer veel wateren buiten Heerhugowaard te gaan vissen.

De VISpas
Met de VISpas en bijhorende Lijsten van Viswateren op zak mag je vissen in alle wateren die in deze lijsten vermeld staan.

Je mag met twee hengels en alle toegestane aassoorten vissen.
Je hebt één pasje als bewijs dat je lid bent van je vereniging (HSV VIOD) , de federatie én Sportvisserij Nederland - dit scheelt een hoop papierwerk.
Je helpt mee aan een goede controle, visstandbeheer en de organisatie van wedstrijden.
Je bent lid van Sportvisserij Nederland en draagt zo bij aan de belangenbehartiging van de Nederlandse sportvisser zodat jij tot in de lengte van dagen kan en mag blijven vissen.
Met het Lidmaatschap van HSV VIOD krijgt u ook de VISpas!
Voor 2013 zijn de volgende contributiebedragen van toepassing.

 

Incasso

Acceptgiro

Senioren + VISpas

€ 30,50

€ 32,50

Junioren (geboren ná 1-1-2000) + Jeugd VISpas

€ 10,00

€ 10,00

     
 

Website

Winkel

Inschrijfgeld Senioren

€ 1,50

€ 2,50

Inschrijfgeld Junioren

€ 0,00

€ 0,00

3 Hengeltoestemming

€ 35,00

€ 35,00


Lid worden
Het lidmaatschap met VISpas is verkrijgbaar:
- Via de webshop van HSV VIOD (kosten inschrijfgeld € 1,50, jeugd gratis).
- Bij één van onze verkooppunten (kosten inschrijfgeld € 2,50, jeugd gratis en je kunt direct vissen).
- De 3e Hengeltoestemming is alleen verkrijgbaar voor leden HSV VIOD bij Hengelsport Heerhugowaard.

Verlenging lidmaatschap:
Geef wijzigingen zoals adreswijzigingen of foutieve persoonlijke gegevens vóór 1 oktober per e-mail door aan ledenadministratie@hsvviod.nl zodat ze correct op de vispas voor het volgende jaar komen.

Beëindiging lidmaatschap:
U kunt uw lidmaatschap opzeggen tot 1 oktober voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar door dit per e-mail aan secretaris@hsvviod.nl of schriftelijk door te geven aan HSV VIOD, Postbus 192, 1700 AD Heerhugowaard.
Zegt u na 1 oktober uw lidmaatschap op, dan bent u alsnog de contributie verschuldigd.

Gepost in Vispas

banner 578x300 107447Vispas 2017 is verkrijgbaar:

Pets place dierenwinkel winkelcentrum middenwaard Heerhugowaard,
Hengelsportwinkel fishing & outdoor dorpsstraat 163 A Nieuwe Niedorp.

Gepost in Vispas