LEDENVERGADERING op MAANDAG 25 maart 2019

locatie: handbalkantine Tornado parklaan 1  HHW  20.00 uur 

Agenda :jaarvergadering 2019

opening.

- vaststelling agenda

- notulen jaarvergadering 2018

- Jaarverslag  secretaris

- jaarverslag  jeugdcommissie

- Jaarverslag wedstrijdcommissie

- Jaarverslag penningmeester

                  + jaarrekening 2018

                  + begroting  2019 / 2020

                  + verslag kascontrolecommissie

                  + verkiezing kascontrolecommissie

-contributie voorstel 2020..

PAUZE

- Schema van aftreden / herkiesbaarheid  bestuur en commissie leden.

- Viswaterrechten alleen voor leden HSV-VIOD  Heerhugowaard.

- Noodoproep jeugdcommissieleden.

- Rondvraag

sluiting